Importowanie plików CSV UTF-8 do Excela

Dziś musiałem otworzyć plik CSV w Microsoft Excel 2007 zakodowany standardowo w UTF-8 i tu zonk. Niby współczesny standard i nie powinno być problemu a tu zamiast polskich literek – krzaczki. Moja pierwsza reakcja była dość oczywista – co za g… Na szczęście obejście problemu okazało się łatwe do znalezienia.

Zmieniamy lub dodajemy rozszerzenie .txt. Odpalamy Excela i z menu wybieramy Otwórz. Zmieniamy typ plików na Pliki tekstowe (*.prn; *.txt; *.csv), jak na poniższym obrazku:

Excel Otwieranie

Excel Otwieranie

Następnie wybieramy kodowanie tekstu:

Import tekstu kodowanie

Import tekstu kodowanie

oraz zastosowanie ograniczniki:

Import tekstu ograniczniki

Import tekstu ograniczniki

Na koniec możemy określić typy danych w poszczególnych kolumnach:

Import tekstu typy danych

Import tekstu typy danych

Klikasz zakończ i masz zaimportowany plik CSV UTF-8.