Rzeczy do zrobienia po aktualizacji do Windows 8.1

Po opisanej niedawno przeze mnie karkołomnej aktualizacji Windows 8 do Windows 8.1. Pojawił się jeden poważny problem, opisany we wspomnianym artykule i wynikający wprost z faktu przeniesienia katalogu Users na inną partycję oraz kilka pomniejszych. Te pomniejsze, niezwiązane ze sobą błędy i niedociągnięcia wraz ich rozwiązaniami opiszę w tym artykule.

Usunięcie grupy Folderów z Tego Komputera

Uruchamiany Edytor rejestru (regedit), gdzie przechodzimy do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace znajdziemy tam m.in. 6 identyfikatorów globalnie unikatowych (GUIDs), które oznaczają odpowiednio:

  • {1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE} – Muzyka
  • {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} – Pobrane
  • {3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA} – Obrazy
  • {A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C} – Wideo
  • {A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0} – Dokumenty
  • {B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} – Pulpit

Usunięcie danego identyfikatora z rejestru skutkuje usunięciem widoku odpowiadającego mu folderu z Tego Komputera.

Dodatkowo, aby usunąć powyższe foldery z okien dialogowych (otwarcia / zapisu pliku) w 64-biotowych systemach Windows 8.1 należy usunąć powyższe identyfikatory z podklucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace.

Jeśli chcesz, tak jak ja, pozbyć się wszystkich i to bez grzebania w rejestrze przestawiam gotowy plik wpisów do rejestru:

A gdybyś zmienił zdanie, także plik, który przywróci usunięte wcześniej foldery:

I odpowiednio dla systemów 32-bitowych usunięcie:

I przywrócenie folderów:

Klikaczom mogę polecić program This PC Tweaker, do ściągnięcia z tej strony, którym nie tylko usuniesz wspomniane powyżej foldery, ale wręcz przeciwnie – dodasz dowolny inny folder czy katalog do widoku Tego komputera, zmienisz jego ikonę itp.

Przywrócenie widoku bibliotek

Osobiście bardzo nie spodobało mi się, że zarówno z Eksploratora plików jak i z okien dialogowych otwierania / zapisywania plików zniknął widok Bibliotek. To akurat jest bardzo łatwe do naprawienia, wystarczy otworzyć Eksplorator plików i z lewej strony okna (tam gdzie wyświetlane są różne lokalizacje) kliknąć prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć Pokaż biblioteki. Tą samą operację musimy powtórzyć w oknie dialogowym otwierania / zapisywania plików 🙂

Po dokonaniu zmian z powyższych dwóch podpunktów okno Ten komputer wygląda tak, jak w Windows 8:

Ten komputer

Ten komputer

Sterownik kart graficznej

Po aktualizacji do Windows 8.1 moja karta graficzna ATI/AMD Radeon HD 4650 zaczęła korzystać ze sterowników Microsoftu chociaż sterowniki ATI/AMD były nadal obecne w systemie. Naprawa tego błędu jest bardzo prosta. Przechodzimy do Menadżera urządzeń. Odnajdujemy tam naszą kartę graficzna – moja była widoczna jako ATI Radeon HD 4600 Series (Microsoft Corporation – WDDM v1.1). Wybieramy Aktualizuj oprogramowanie sterownika… -> Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika -> Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze. Ja znalazłem tam 3 sterowniki:

ATI Radeon HD 4600 Series

ATI Radeon HD 4600 Series

Właściwy driver AIT/AMD to ATI Radeon HD 4600 Series, wybieramy go i klikamy Dalej.

Samoczynne budzenie po hibernacji

Komputer sam się budził z hibernacji i to bezpośrednio po zahibernowaniu. Znalezienie winowajcy nie było trudne, a pomogła mi w tym komenda:

której wynik jednoznacznie wskazywał na kartę sieciową jako przyczynę samoczynnego budzenia się komputera. Naprawa tego błędu była trywialna. W Menadżerze urządzień należy odnaleźć kartę sieciową i na karcie Zarządzanie energią zaznaczyć opcję Zezwalaj tylko pakietowi Magic na wznawianie pracy komputera.

Zezwalaj tylko pakietowi Magic na wznawianie pracy komputera

Zezwalaj tylko pakietowi Magic na wznawianie pracy komputera

Drukarka

Moja domyślna, udostępniona drukarka przestała być zarówno domyślną jak i udostępnioną. A ponadto domyślny typ papieru zmienił się na papier fotograficzny (matowy). W Preferencjach drukowania zmieniamy typ domyślny papieru na prawidłowy. Ustawiamy drukarkę jako domyślną. We Właściwościach drukarki na karcie Udostępnianie włączamy opcję Udostępnij tę drukarkę, a w Preferencjach drukowania na karcie Papier/jakość wybieramy Papier zwykły.

Domyślny typ papieru w drukarce

Domyślny typ papieru w drukarce

Oracle VirtualBox

Krótko rzecz ujmując konieczne było ponowne zainstalowanie Oracle VirtualBoksa, spowodowane było to brakiem wietualnej karty sieciowej VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter, a co za tym idzie połączenia sieciowego VirtualBox Host-Only Network zdefiniowanego na tej karcie.

VirtualBox Host-Only

VirtualBox Host-Only