SysRq – magiczny klawisz w Linuksie

Magiczny klawisz SysRq

Magiczny klawisz SysRq

SysRq to klawisz, który w systemie operacyjnym Linux obsługiwany jest bezpośrednio przez jądro systemu. Żaden inny proces nie może przejąć jego obsługi. Klawisz ten może okazać się bardzo pomocny w sytuacjach awaryjnych – zamiast chamskiego naciskania przycisku reset na obudowie, możemy skorzystać z eleganckiej kombinacji wciśniętych 3 klawiszy. Poniżej pełna lista magicznych kombinacji.

Magiczne kombinacje Alt+SysRq

Alt+SysRq+cyfry od 0 do 9 – ustawia poziom debugowania kernela wysyłany na konsolę od 0 (najniższy poziom) do 9 (najwyższy poziom).
Alt+SysRq+b – natychmiastowo rebootuje system bez wcześniejszego odmontowania partycji czy synchronizacji (nie zaleca się użycia samej kombinacji Alt+SysRq+b, gdyż może skutkować uszkodzeniem systemu plików).
Alt+SysRq+c – uruchamia ponownie kexec i wyjście crashdump-a.
Alt+SysRq+d – wyświetla wszystkie aktualne blokady.
Alt+SysRq+e – wysyła sygnał TERM do wszystkich procesów z wyjątkiem init (PID 1), prosząc je o zakończenie działania.
Alt+SysRq+f – wywołuje oom_kill (out of memory killer), który zabija proces absorbujący najwięcej pamięci.
Alt+SysRq+g – podczas używania trybu Kernel Mode Setting, dostarcza awaryjnego przełączania trybu konsoli na framebuffer.
Alt+SysRq+h – wyświetla zwięzłą pomoc w konsoli (jakikolwiek klawisz nie przypisany do innej komendy również powinien wywołać tą akcję).
Alt+SysRq+i – wysyła sygnał KILL do wszystkich procesów z wyjątkiem init (PID 1) – wymusza zabicie procesów.
Alt+SysRq+j – wymuszenie odblokowania (Just thaw it) systemu plików zamrożonego przez FIFREEZE ioctl.
Alt+SysRq+k – sekwencja SAK (Secure Access Key) – zabija wszystkie procesy w aktualnej wirtualnej konsoli (może zostać użyty do zabicia serwera X’ów i programów svgalib).
Alt+SysRq+l – wyświetla backtrace stosu dla wszystkich aktywnych procesorów.
Alt+SysRq+m – wyświetla w konsoli aktualne informacje o pamięci.
Alt+SysRq+n – resetuje poziom nice wszystkich procesów o wyższym priorytecie lub czasu rzeczywistego.
Alt+SysRq+o – zamyka system.
Alt+SysRq+p – wyświetla w konsoli aktualne rejestry i flagi procesora.
Alt+SysRq+q – wyświetla wszystkie aktywne precyzyjne źródła czasu i zegary.
Alt+SysRq+r – przełącza klawiaturę z trybu raw, używanego przez programy takie jak X11 i svgalib, w tryb XLATE.
Alt+SysRq+s – synchronizuje wszystkie zamontowane systemy plików.
Alt+SysRq+t – wyświetla w konsoli listę aktualnych zadań i informacje o nich.
Alt+SysRq+u – przemontowuje wszystkie systemy plików w tryb tylko do odczytu.
Alt+SysRq+v – wyświetla informację Voyager SMP procesora.
Alt+SysRq+w – wyświetla listę zablokowanych (stan D) zadań.
Alt+SysRq+x – używane przez interfejs xmon na platformach PPC/PowerPC.
Alt+SysRq+y – wyświetla globalne rejestry procesora specyficzne dla platformy SPARC-64.
Alt+SysRq+z – wyświetla zawartość bufora ftrace.

Bezpieczne resetowanie zawieszonego komputera

Na lokalnym komputerze naciskamy po kolei:
Alt+SysRq+r,
Alt+SysRq+e,
Alt+SysRq+i,
Alt+SysRq+s,
Alt+SysRq+u,
Alt+SysRq+b.

Natomiast na zdalnym komputerze, jeśli dostęp przez SSH działa:

Aby ułatwić sobie zapamiętanie tej sekwencji można posłużyć się takim oto rozwinięciem skrótu REISUB: Raising Elephants Is So Utterly Boring lub Reboot Even If System Utterly Broken, a bardziej swojsko – Rybak Edward Idzie Spożyć Ulubiony Browar.